Positiv behovsutvärdering

DS innovation (Danderyds sjukhus AB) genomförde 2019 en behovsutvärdering av produktidén. I deras rapport* framgår att det finns en marknad för produkten då många patienter idag saknar avsedda hjälpmedel för visuell avskärmning och istället får förlita sig till keps och solglasögon. Dessa hjälpmedel lämpar sig sällan i kontors- eller läromiljöer.

På Hjärnskaderehabilitering öppenvård är det välbekant att patienter med hjärntrötthet har svårt att ta in för mycket intryck både via hörsel och syn. I dagsläget rekommenderas patienterna att använda öronproppar, men även hörlurar med brusreducering för att minska mängden intryck via hörseln. För att avgränsa mängden intryck via synen rekommenderas patienten att använda keps och solglasögon. Personal använder sig även av metoder där de täcker för t ex delar av en text för att en patient lättare ska kunna fokusera på en del av texten i taget.

I sin rapport hänvisar DS innovation till statistik från bl.a. rapporter och artiklar som behandlat problematiken kring stress och utmattning. De lyfter fakta** som visar att det är uppenbart att det är ett stort problem i dagens samhälle:

”Utmattning är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige. Statistik från WHO visar även att stressrelaterad ohälsa är vanligaste orsaken till sjukskrivning i hela Europa.”

Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med 359 % under åren 2010-2017.

Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 miljarder i samhällsekonomiska förluster (årligen)”
Vidare skriver de att “Kan uppfinningen lindra detta problem är det en stor vinst för både patient och samhälle”.

Samtliga representanter trodde att produktidén skulle kunna göra nytta för personer som lider av stress, utmattning eller annan överkänslighet av synintryck i rörliga miljöer.

*Behovsutvärdering av nFocus. En utvärdering utförd av DS innovation, Danderyds sjukhus AB, (2019-06-27)
**http://vagravaggen.se/sv/for-forskare/kostnader-och-statistik/

Dela:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andra läste också...