Enkel lösning för
bättre arbetsro

Brusreducerande glasögon ger medarbetarna möjlighet till ostört arbete när de vill oavsett var de sitter. De används när man behöver arbeta ostört – både för att själv komma i ”focusmode”, och för att signalera till kollegorna att man inte vill bli störd. 

Visuell brusreducering® bidrar till ökad produktivitet, minskad stress och en bättre arbetsmiljö

Arbetsro för alla medarbetare

Hälften av Sveriges kontorsanställda sitter i öppna miljöer. Ibland kan medarbetare uppleva att det saknas utrymme för att utföra arbete som kräver extra fokus, vilket kan leda till minskad produktivitet, ökad stress och försämrad social arbetsmiljö. Bristfällig belysning kan också ställa till det för medarbetarna. Dålig synergonomi kan faktiskt leda till både huvudvärk och andra kroppsliga problem.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för produktiva och välmående medarbetare – och påverkar företagets lönsamhet! 

Boka ett möte med oss om vill veta mer!


48 % anser att de saknar ostörda arbetszoner

”Man skulle kunna kalla dem marknadens minsta kontorsskärm”

"Man skulle kunna kalla dem marknadens minsta kontorsskärm"

Enkel lösning för bättre arbetsro med flera positiva effekter

Störande synintryck reduceras – avlastning för hjärnan

Kollegorna ser att man inte vill bli störd – ingen onödig ställtid 

Hjärnan ställer in ”focus mode” – man blir sitt mest effektiva jag

”Som att stänga dörren i ett kontorslandskap”

Arbetsplats­hjälpmedel

Enkel & kostnadseffektiv lösning för bättre arbetsro
Brusreducerande glasögon kräver ingen anpassning av lokaler, särskild möblering eller andra resurser. De är lätta att ta med sig och varje medarbetare kan anpassa användandet efter individuella och varierande behov. En enkel lösning för bättre arbetsro.

Avdragsgillt hjälpmedel
Brusreducerande glasögon är ett arbetsplatshjälpmedel avsett för kontorsarbete och avdragsgillt för arbetsgivaren. De ersätter inte vanliga glasögon då de inte får bäras i trafik, t.ex. när man cyklar eller kör bil.

Ersätter terminalglasögon
Glasögonen kan slipas som terminalglas eller synfelskorrigeras utifrån varje medarbetarens behov. De kan fås både med och utan filter för blåljusreducering.

Snabbfakta visuell brusreducering®

  • Förebyggande åtgärd och en investering i medarbetarnas hälsa och välbefinnande
  • Förbättrar den fysiska arbetsmiljön genom att skapa förutsättningar för arbetsro
  • Har positiv inverkan på den sociala arbetsmiljön – mindre irritation över att bli störd mitt i arbetet

“Varje gång vi blir avbrutna tar det 20-25 minuter att återfå fullt fokus”

Anpassning av arbetsmiljön - ett lagkrav

Lagen kräver arbetsgivarens ansvar
1 juni 2021 trädde nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket i kraft. De tydliggör att ansvaret för att ta reda på om det finns behov av arbetsanpassningar ligger hos Arbetsgivaren.

Om en medarbetare har nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete behöver arbetsgivaren anpassa arbetsmiljön på ett sätt så att de kan fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbetet. Anpassningen kan avse både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

“Varje gång vi blir avbrutna tar det 20-25 minuter att återfå fullt fokus”

Visuell brusreducering® på din arbetsplats

Är ni i behov av brusreducerande glasögon?

Kontakta Mia för mer information

mia@ambicare.se
0706456406

Mia Skoog, grundare Ambicare AB

Visuell brusreducering® på din arbetsplats

Är ni i behov av brusreducerande glasögon?

Kontakta Mia för mer information

mia@ambicare.se
0706456406
LinkedIn