Thorunn Widö och Mia Skoog, grundare av AmbiCare AB

Avlastning för hjärnan

Ett behov av avlastning för hjärnan blev startskottet för vår innovation för Visuell brusreducering®.
Idén om att kunna stänga ute visuella intryck började ta form när Thorunn var på väg tillbaka till arbetslivet efter en tids sjukskrivning orsakad av stress och utmattning. Snabbt stod det klart att det inte var arbetet som var mest krävande utan alla intryck hjärnan tvingades bearbeta. Ett ständigt brus, som inte kunde reduceras med hörlurar…

Bilden är tagen 2019 då Mia som hade lång erfarenhet av att utveckla och sälja hälsofrämjande tjänster och verktyg till arbetsplatser anslöt.

Insikter om avsaknaden av enkla och effektiva verktyg för att förebygga ohälsa på arbetsplatser kombinerades med självupplevt behov. Snart började vi få in förfrågningar från skolor och föräldrar till barn med npf som hade särskilda utmaningar med att hålla fokus i klassrummet. Idag finns våra brusreducerande glasögon på både arbetsplatser och i klassrum runt om i landet.

Bild på hjärna

Vår vision

Vi som står bakom AmbiCare heter Thorunn Widö och Mia Skoog. Genom innovation och design vill vi skapa enkla och effektiva verktyg för Visuell brusreducering®. Först ut är våra brusreducerande glasögon.

Målet med vårt arbete att skapa verktyg som ger avlastning för hjärnan är att bidra till ökat välbefinnande för individ, arbetsplats och samhälle.

Agenda 2030

Vi jobbar för att vi tillsammans ska kunna uppnå FNs globala mål.

God hälsa och välbefinnande
Visuell brusreducering® främjar psykisk hälsa och välbefinnande. En person som blir stressad, av för hög intrycksbelastning eller för hög arbetsbelastning, blir (ännu mer) känslig för intryck, s.k. hypervigilance. Visuell brusreducering® avlastar hjärnan och kan både användas  förebyggande och för att mildra symptom.

God utbildning
Koncentrationssvårigheter kan leda till sämre prestationsförmåga och studieresultat. Ungefär 10 % av alla barn i Sverige har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Många elever – både med och utan npf, har ofta svårt att koncentrera sig. Att få tillräckligt goda förutsättningar för att kunna fokusera i läromiljöer har stor inverkan på enskilda elevers framtida försörjningsmöjligheter.

Minskad ojämlikhet
Många i vårt samhälle är intryckskänsliga. Det kan vara personer som är eller har varit utmattade, drabbats av ett hjärntrauma, har ME, adhd, autism eller är högkänsliga. För dem kan det vara både svårt och extremt uttröttande att vistas i intrycksintensiva miljöer. Visuell brusreducering® kan bidra till minskad ojämlikhet genom att ge dessa individer tillgång till och möjlighet att kunna vistas i offentliga miljöer. 

God hälsa och välbefinnande

Visuell brusreducering® främjar psykisk hälsa och välbefinnande. En person som blir stressad, av för hög intrycksbelastning eller för hög arbetsbelastning, blir (ännu mer) känslig för intryck, s.k. hypervigilance. Visuell brusreducering® avlastar hjärnan och kan både användas  förebyggande och för att mildra symptom.

God utbildning

Koncentrationssvårigheter kan leda till sämre prestationsförmåga och studieresultat. Ungefär 10 % av alla barn i Sverige har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Många elever – både med och utan npf, har ofta svårt att koncentrera sig. Att få tillräckligt goda förutsättningar för att kunna fokusera i läromiljöer har stor inverkan på enskilda elevers framtida försörjningsmöjligheter.

Minskad ojämlikhet

Många i vårt samhälle är intryckskänsliga. Det kan vara personer som är eller har varit utmattade, drabbats av ett hjärntrauma, har ME, adhd, autism eller är högkänsliga. För dem kan det vara både svårt och extremt uttröttande att vistas i intrycksintensiva miljöer. Visuell brusreducering® kan bidra till minskad ojämlikhet genom att ge dessa individer tillgång till och möjlighet att kunna vistas i offentliga miljöer. 

Kontakta oss

Tellusborgsvägen 108
126 28 Hägersten, Sweden
0723-95 78 96
info@ambicare.se