4 tips för NPF-säkrade klassrum: En trygg och inkluderande lärmiljö.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som t.ex. ADHD och autism och språkstörning påverkar många barns skoldag. För att skapa en miljö där alla elever kan nå sin fulla potential, utformar många skolor idag NPF-säkrade klassrum. Detta innebär att anpassa den fysiska miljön, undervisningsmetoder och det sociala samspelet för att möta behoven hos elever med NPF. Det finns många åtgärder man kan göra. Nedan har vi samlat några tips man kan tänka på. Kanske gör ni redan flera av dem, kanske är det inte möjligt att implementera allt på samma gång. Men varje liten åtgärd kan göra skillnad och bidra till en trygg och inkluderande lärmiljö ❤️.

NPF-säkrade klassrum steg 1: Fysisk miljö

En viktig aspekt i NPF-säkrade klassrum är den fysiska miljön. Hur ser klassrummet ut? Vad och hur mycket sitter på väggarna? Hur är det möblerat? Vad finns det för tillgängliga verktyg som kan underlätta för eleverna? Nedan är 3 punkter lämpliga att börja med att se över:

1. Skapa lugn och ordning: Minimera störande element som starka färger, höga ljud eller överflödig dekoration. En ren och organiserad miljö (utan att för den delen vara oinspirerande) hjälper elever att fokusera. 

2. Flexibla sittplatser: Möjlighet till olika sittalternativ, som ståbord eller kuddar, kan hjälpa elever med behov av rörelse eller särskilda sittpositioner.

3. Tydlig struktur: Använd visuella stöd som scheman och tidslinjer för att tydliggöra dagens aktiviteter och skapa förutsägbarhet.

NPF-säkrade klassrum steg 2: Undervisningsmetoder

Undervisningsmetoder som är anpassade till NPF-elevers behov kan göra en stor skillnad:

1. Individualisering: Anpassa uppgifter och mål efter varje elevs unika förmågor och behov. Detta kan innebära olika nivåer av svårighet eller olika typer av uppgifter.

2. Tydliga instruktioner: Ge konkreta och tydliga instruktioner, gärna i flera format (verbalt, skriftligt, visuellt) för att säkerställa att alla elever förstår.

3. Paus och rörelse: Integrera regelbundna pauser och rörelseaktiviteter i schemat för att hjälpa eleverna att behålla fokus och minska stress.

Det sistnämnda – korta pauser och rörelse är ett tips som vi förespråkar för ökat fokus och välmående oavsett arbetsplats 😊.

NPF-säkrade klassrum steg 3: Socialt samspel

Det sociala samspelet i ett NPF-säkrat klassrum kan också vara avgörande:

1. Positiv förstärkning: Använd positiv förstärkning för att uppmuntra önskvärda beteenden och skapa en stödjande och uppmuntrande atmosfär.   

2. Sociala historier och rollspel: Använd sociala historier och rollspel för att lära och öva på sociala färdigheter och förbereda eleverna för olika sociala situationer.

3. Mångfald och inkludering: Främja en kultur av respekt och förståelse för mångfald. Uppmuntra alla elever att värdesätta och stötta varandras unika styrkor och utmaningar.

NPF-säkrade klassrum steg 4: Samarbete och utbildning

För att ett NPF-säkrat klassrum ska fungera optimalt krävs samarbete och utbildning. För att detta ska bli bli möjligt krävs resurser.

1. Utbildning av personal: Lärarna och skolpersonalen behöver kontinuerlig utbildning om NPF för att förstå och effektivt bemöta dessa elevers behov. Oftast finns kompetensen och det är snarare resurser som saknas, men erfarenhets- och kunskapsutbyte är en viktig del för att utvecklas och bli bättre på något.

2. Föräldrasamverkan: Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare är avgörande för att skapa en sammanhängande stödstruktur för eleverna.

3. Resursteam: Ha tillgång till ett resursteam med specialpedagoger, psykologer och annan expertis för att stödja både elever och lärare.

Vill du veta mer?

Tipsen ovan kan bidra till ett npf-säkrat klassrum där alla elever, oavsett neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, får möjlighet att blomstra. Ett NPF-säkrat klassrum är inte bara fördelaktigt för elever med NPF – det skapar en bättre lärmiljö för alla.

Är du nyfiken på våra brusreducerande glasögon som kan vara ett av flera verktyg i utformningen av ett npf-säkrat klassrum? Läs mer här.

Följ oss på sociala media om du är nyfiken och vill veta mer om hur vi jobbar för en tillgänglig lärmiljö. Vi finns på Facebook och Instagram där vi heter Visuell brusreducering® och på LinkedIn under AmbiCare.

Du är så klart också välkommen att kontakta oss via e-post: info@ambicare.se eller via telefon: 070-6456406.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andra läste också...