Arbetsminne, koncentration och fokus

Arbetsminne, koncentration och fokus – hur hänger det ihop egentligen? Det talas mycket om koncentrationssvårigheter i klassrummet och om att barnens uppmärksamhetsförmåga går åt fel håll. Lärare, specialpedagoger och rektorer rapporterar att dagens elever är mer lättdistraherade idag än för bara några år sedan. Behöver vi börja kompensera för barns bristande uppmärksamhet? Och vad beror det på att vår förmåga att fokusera går åt helt fel håll?  

Digitala verktyg, sociala medier, fysisk klassrumsmiljö och elevens egna förutsättningar är viktiga faktorer för elevers fokusförmåga. Vi behöver både mentala och fysiska strategier för att våra elever ska lära sig bibehålla uppmärksamheten, trots lockande digitala notiser och den populära multitaskingkulturen. 

Så fungerar koncentration, arbetsminne och fokus

Koncentrationsförmåga är förmågan att rikta sin uppmärksamhet. Vi får hela tiden intryck i form av yttre stimuli, inre tankar, känslor och impulser. Intrycken skapar en kedja av reaktioner som vi antingen kan hejda med impulskontroll, eller agera på. 

Filterfunktionen i hjärnan sorterar bland intrycken vi får och stänger automatiskt ner de intryck vi inte behöver. Vi är alla olika och har olika effektiva filter. Vid stress fungerar vårt hjärnfilter sämre. Elever med särskilda behov kan också ha svårt att koncentrera sig på grund av att de inte har förmågan att sortera inkommande intryck, eller att vissa intryck förstärks eller undertrycks. Barn med särskilda behov kan ha svårt att avgöra vad som är viktigt i bruset. 

Arbetsminnet är en del av koncentrationen. En elev behöver kunna hålla en kedja av processer i minnet för att utföra en skoluppgift. För att kunskap ska fastna i långtidsminnet behöver eleven kunna tänka kring informationen, och det kräver arbetsminne.  

Distraktion är ett hot mot inlärning

Distraktion är ett av de största hoten mot arbetsminne, koncentration och fokus. Elever med försämrat arbetsminne kan ha ett ännu större behov av att stänga ute distraktioner för att inte tappa bort sig. 

Digitala verktyg – både hot och möjlighet

Den digitala eran ger helt nya möjligheter och utmaningar jämfört med tidigare. Vi har all världens information ett knapptryck bort – på både gott och ont. Det är ett växande utbud av spännande intryck, möjlighet till social interaktion på sina egna premisser. Elever med sociala svårigheter kan träna sin sociala förmåga på nätet/online genom att hindren för interaktion minskar. 

Baksidan är att de digitala verktygen utgör ett hot mot fokusförmågan. Sociala medier och spel ger snabba belöningar. Det är vanligt att barnen och ungdomar multitaskar och tittar på ett videoklipp samtidigt som de spelar. Eller chattar på telefonen samtidigt som de försöker plugga. Multitasking tränar oss i distraktion, alltså motsatsen till fokus. Sociala medier och mobilspel är designade för att vi inte ska ha tråkigt. Det utgör ett hot mot koncentrationsförmågan och notifikationer lockar till ständiga avbrott.  

Koncentrationssvårigheter och diagnoser

Det finns många anledningar till att elever kan ha svårt att fokusera. Diagnoser kan innebära en annorlunda perception, intryckskänslighet, nedsatt funktion av filterförmågan, sämre arbetsminne eller liknande, vilket kan bidra till svårt att fokusera i skolan. Även stress påverkar mycket, t.ex. om eleven har svåra hemförhållanden, har varit utsatt för trauma eller mobbing. 

Förutom de medicinska diagnoserna som kan bidra till att hjärnan har svårt att fokusera har man börjat prata om ett begrepp som en konsekvens av den digitala eran; ADT.

ADT den digitala erans nya begrepp

Attention Deficit Trait – eller ADT – har symptom som liknar adhd och add. 
ADT uppkommer till exempel på grund av kontinuerlig multitasking, överdriven användning av digitala enheter, otillräcklig sömn och en hektisk livsstil som överbelastar våra hjärnor. En livsstil som kan leda till kronisk stress, vilket i sin tur orsakar problem med inlärning, minne och koncentration.

Grundförutsättningar för fokus och koncentration

Sömn, kost och motion är de bästa förebyggande åtgärderna mot koncentrationssvårigheter. Brist på de grundläggande förutsättningarna skapar uppmärksamhetssvårigheter. Och för barn med koncentrationssvårigheter förvärras problemen när grundförutsättningarna brister. 

Tillräckliga och återhämtande raster samt att elever känner en trygghet i gruppen är såklart också ett av grundvillkoren för att de ska kunna koncentrera sig. 

7 tips för att öka elevernas koncentration:

7 konkreta tips för att öka elevernas koncentration är att:

  • Minska distraktioner
  • Främja en sak i taget
  • Säkerställ rätt nivå på uppgiften
  • Tydliggör uppgiften och dela upp i steg för naturliga avbrott om koncentrationen sviktar
  • Främja lekfullhet & motivation
  • Öva fokus specifikt (mindfulness, etc.)
  • Tillåt ställtid och korta pauser mellan uppgifter

7-åriga Elise använder brusreducerande glasögon för att minska på distraktioner.

På Fagernässkolan i Boden satsar man mycket på att underlätta för elever med npf. Ett av verktygen de erbjuder sina elever för att skapa en tillgänglig lärmiljö är QuietFrames brusreducerande glasögon. Här kan du se vad Elise och flera av våra användare tycker.

Direktlänkar till inslagen SVT:s hemsida:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/brusreducerande-glasogon-okar-fokuset-i-klassrummet-i-boden

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-satter-7-ariga-elise-i-boden-betyg-pa-brusfria-glasogon

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andra läste också...