Nyheter

Snart, snart, snart…

Snart är designen av våra Brusreducerande glasögon klar! Drygt ett år har gått sedan vi klev in på Myra Industriell Design och bad dem hjälpa

Positiv behovsutvärdering

DS innovation (Danderyds sjukhus AB) genomförde 2019 en behovsutvärdering av produktidén. I deras rapport* framgår att det finns en marknad för produkten då många patienter

Arbetsplatser sökes

Vi genomför löpande tester och utvärderar effekten av visuell brusreducering. Sitter ni i en öppen kontorsmiljö? I så fall har ni möjlighet att testa produkten i två veckor utan kostnad.