Nyheter

Positiv behovsutvärdering

DS innovation (Danderyds sjukhus AB) genomförde 2019 en behovsutvärdering av produktidén. I deras rapport* framgår att det finns en marknad för produkten då många patienter

Arbetsplatser sökes

Vi genomför löpande tester och utvärderar effekten av visuell brusreducering. Sitter ni i en öppen kontorsmiljö? I så fall har ni möjlighet att testa produkten i två veckor utan kostnad.